1 1 da

Cơ sở Hoa Đào: chuyên sản xuất các sản phẩm văn phòng phẩm, phấn không bụi, bút sáp, bút lông, bút viết bảng, mực in, đất nặn hình...

Chi tiết sản phẩm

  • Bút Sáp 12 Màu

  • Giá: Liên hệ
  • Mã số: BS025
  • Thành phần:
  • Lượt xem: 2106
  • Mô tả Lố: 10 hộp Thùng: 20 lố ( 200...

Văn phòng phẩm hoa đào